1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (19-20/11/2016)

Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, το ΑΤΡ υλοποίησε ένα σπουδαίο εγχείρημα: πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (1ο ΠΕΣΦΦΑ) στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. Φοιτητές Φαρμακευτικής, αλλά και άλλων συγγενών σχολών, από όλη την Ελλάδα παρευρέθηκαν σε αυτό το καινοτόμο Συνέδριο στο οποίο έλαβαν χώρα ομιλίες φοιτητών με κλινικά περιστατικά, ομιλίες καθηγητών, workshops, case studies και άλλες πρωτότυπες δραστηριότητες από τους φοιτητές για τους φοιτητές. Το ΠΕΣΦΦΑ με μότο και απώτερο σκοπό το “Από τη θεωρία… στην πράξη” τέλεσε υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., ήταν ενταγμένο στους Εορτασμούς των 90 Χρόνων Α.Π.Θ. και ύστερα από την επιτυχία που γνώρισε, πρόκειται να συνεχιστεί με ακόμα πιο εξελιγμένες και νέες ιδέες από τα μέλη του ΑΤΡ!
Η ιδέα για την υλοποίηση του Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. ξεκίνησε από τη φιλοσοφία πως ο συνδυασμός και η εφαρμογή των θεωρητικών μας γνώσεων για την επίλυση προβλημάτων μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μας και ταυτόχρονα να αποτελέσει τη βάση για μια πιο κριτική και δημιουργική προσέγγιση ευρύτερων ζητημάτων.

Η θεματολογία του Συνεδρίου εντάσσεται κυρίως στους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής Φροντίδας, της Φαρμακογονιδιωματικής, της Διατροφής, της Δημόσιας Υγείας και της Επιδημιολογίας.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από φοιτητές, αλλά και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως διαδραστικές παρουσιάσεις και workshop, με γενικό στόχο όλων να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη για την επίλυση ρεαλιστικών φαρμακολογικών περιπτώσεων, αλλά και προβλημάτων δημόσιας υγείας. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν κάποιο θέμα που θα συνοδεύεται από προσομοίωση κλινικών περιπτώσεων (case study), ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου θα ετοιμάσουν διαδραστικές παρουσιάσεις και ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, να αντιστοιχίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικά προβλήματα, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να δουλέψουν ομαδικά για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., ενώ έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 90 χρόνων Α.Π.Θ.

Υπεύθυνος Καθηγητής του Συνεδρίου είναι ο κ. Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.αλλά και προβλημάτων δημόσιας υγείας. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν κάποιο θέμα που θα συνοδεύεται από προσομοίωση κλινικών περιπτώσεων (case study), ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου θα ετοιμάσουν διαδραστικές παρουσιάσεις και ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, να αντιστοιχίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικά προβλήματα, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να δουλέψουν ομαδικά για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.