Συλλογή και ανακύκλωση φαρμάκων (18/04/2019)

Η ομάδα ATP – Aristotle Team of Pharmacy διοργανώσε στα πλαίσια των κοινωνικών  δράσεών της μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση των φαρμάκων.

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στις 18:00, στο κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α, ενώ βρισκόταν υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

 

Το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε μια σύγχρονη πρωτοβουλία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για τη συλλογή φαρμάκων, την άμεση βοήθεια ευπαθών ομάδων που δεν δύνανται να καλύψουν από μόνοι τους τις ανάγκες τους σε φάρμακα, ενώ παράλληλα στόχευε στην προώθηση του εθελοντισμού ανάμεσα στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας, καθώς και του ευρέως κοινού. Σκοπός, επίσης, της εκδήλωσης αποτέλεσε και η ευαισθητοποίηση του κοινού για το φλέγον ζήτημα της ανακύκλωσης φαρμάκων.

Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από καθηγητές και επαγγελματίες φαρμακοποιούς ειδικούς επί του θέματος, αλλά και φοιτητές, στοχεύοντας στην αρτιότερη ενημέρωση του κοινού.

 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν και οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου, που ενημέρωσαν τόσο για την οργάνωση και τις δράσεις τους, όσο και για τη σημασία της συλλογής φαρμάκων και τις ανάγκες σε φάρμακα που υπάρχουν σήμερα.

 

Την ημέρα αυτή πραγματοποιήθηκε και συλλογή φαρμάκων, με τον καθένα να είναι ευπρόσδεκτος να στηρίξει αυτό το εγχείρημα με τη δική του προσφορά σε κάποιο φάρμακο.

 

Τα φάρμακα δόθηκαν, με την συμβολή των Φαρμακοποιών του Κόσμου, στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Θεσσαλονίκης.