Επίσκεψη στο Φαρμακευτικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (21/11/2015)

Στις 21 Νοεμβρίου του 2015 το ATP επισκέφτηκε το Φαρμακευτικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για μία εντυπωσιακή ξενάγηση από τον κύριο Βασίλειο Νικόλτσιο. Ο κύριος Νικόλτσιος μας ξενάγησε στους δυο ορόφους όπου βρίσκονται όλα τα εκθέματα, τα όποια είναι παλαιά όργανα, σκεύη, έπιπλα, μηχανήματα, βιβλία και σπάνια συγγράμματα, συνταγές, διάφορες δρόγες, φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και σκευάσματα αυτών κ.α. που έχουν διασωθεί από πολλούς φαρμακοποιούς τα τελευταία χρόνια και αναφέρονται στην ιστορία της Φαρμακευτικής.
Μείναμε ενθουσιασμένοι από την ξενάγηση και όλα τα εκθέματα και ευχαριστούμε τον Κύριο Νικόλτσιο που μας δέχτηκε στο χώρο του Φαρμακευτικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.