Επίσκεψη στη Βιομηχανία Pharmaten (22/04/2015)

Την Τετάρτη 22/4 το ATP σε συνεργασία με το eMPPHAsis πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στη φαρμακοβιομηχανία Pharmathen στις Σάπες.
Ευχαριστούμε πολύ τη Pharmathen που μας δέχτηκε στις εγκαταστάσεις της. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που ελπίζουμε να επαναληφθεί και στο μέλλον.