ΤΕΤΑΡΤΟ Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Η ομάδα ΑΤΡ (Aristotle Team of Pharmacy) υπό την αιγίδα του ΕΟΦ, διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.), που έρχεται να διαδεχθεί τα τρία προηγούμενα, τα οποία διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου του 2022 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. και απευθύνεται στους φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας και Θετικών Επιστημών.

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι η κινητοποίηση των φοιτητών, με σκοπό να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη, να αναπτύξουν έναν τρόπο πρακτικής κατανόησης της Φαρμακευτικής Επιστήμης, να έρθουν σε επαφή με νέους τομείς και νέες ανακαλύψεις των φαρμακευτικών επιστημών, καθώς και την εργαστηριακή πραγματικότητα. 

 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου θα ετοιμάσουν παρουσιάσεις που θα συνοδεύονται από προσομοίωση περιστατικών (case study) και workshops. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, αλλά και να αντιστοιχίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικά προβλήματα. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργαστούν με συναδέλφους για την επίλυση ζητημάτων υγείας που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, το Συνέδριο αυτό αποτελεί ένα έναυσμα, ώστε να γνωρίσουν οι φοιτητές Φαρμακευτικής την επιστήμη τους και τους διάφορους τομείς της, αλλά και να την αγαπήσουν. 

 

Η θεματολογία του 4ου Π.Ε.Σ.Φ.Φ.Α αφορά τους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Φαρμακευτικής Χημείας, καθώς και της Παγκόσμιας υγείας, της Βιοπληροφορικής, της Βιοηθικής, της Κλινικής Φαρμακευτικής, του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητας, της Φαρμακευτικής Φροντίδας, των Τεχνικών Μορφοποίησης Φαρμάκων, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και γενικότερα τις ευκαιρίες για νέους φαρμακοποιούς.

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Κωνσταντίνος Αθανασίου – Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Ντανίελα Τσόκου – Υπεύθυνη Ακαδημαϊκού Περιεχομένου

Σοφία Μπογιατζή – Υπεύθυνη Οικονομικού Σχεδιασμού και Χορηγιών

Μαρία Θεοδώρου – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Βασιλική Χιώτη – Υπεύθυνη Γραφικού Σχεδιασμού και Web Design

Νικόλαος Βακάλης – Υπεύθυνος Διαχείρισης Υλικών Αγαθών