Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας!

Ευχαριστούμε την εταιρεία APIVITA για την υποστήριξη

Ευχαριστούμε το University of Nicosia για την υποστήριξη

Ευχαριστούμε την ELPEN για την υποστήριξη

Ευχαριστούμε την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ για την υποστήριξη

Ευχαριστούμε το Doctor’s Formulas για την υποστήριξη

Ευχαριστούμε την Europharmacy για την υποστήριξη