Το ATP

 

Το ATP (Aristotle Team of Pharmacy) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές της Φαρμακευτικής. Ξεκίνησε ως ιδέα το Μάιο του 2014, με στόχο την πραγματοποίηση επιστημονικών και κοινωνικών δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική ως επιστήμη αλλά και ως λειτούργημα.

 

Στόχοι της ομάδας είναι:

Η δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα και η ενημέρωση τους για τα πλέον πρόσφατα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα, τα νέα πεδία της έρευνας και τις εφαρμογές της σύγχρονης Τεχνολογίας στην επιστήμη
Η κατάρτιση και η συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η επικοινωνία, η συνεργασία και η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών Φαρμακευτικής με τους φοιτητές και αποφοίτους των άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς και των αντίστοιχων φοιτητών των άλλων χωρών.

Οι Ιδρυτές

Zejneli Orgeta – Γεωργία
Αθανασιάδου Σωτηρία
Τσακούμη Γεωργία
Καραϊσκου Σοφία
Κολοβού Αλίκη