Φαρμακευτικοί ορίζοντες: Talk – Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό για φοιτητές Φαρμακευτικής (16/04/2021)

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι επιστήμονες αποφασίζουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες, συνεχίζοντας τις σπουδές τους μέσω της παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Στα πλαίσια αυτά, το ΑΤΡ διοργάνωσε την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 μια διαδικτυακή συζήτηση που θα αφορούσε την επαγγελματική ανέλιξη μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Καταξιωμένοι επαγγελματίες με περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τους συγκεκριμένους τίτλους σπουδών μας μιλήσαν εκτεταμένα όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, τις προοπτικές και την ισχύ τους, το εύρος των οικονομικών δαπανών και μας έλυσαν όποια άλλη απορία είχαμε.