Σπουδές στο Α.Π.Θ. ( 12-16/2/2018)

Tο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος, και σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε για ενδέκατη χρονιά την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα «Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» από τις 12 έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα τελετών του Α.Παυτές
Η εκδήλωση απευθυνόταν στους μαθητές/τριες της Β & Γ’ Λυκείου των σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στην παρουσίαση ενοτήτων με βάση το μηχανογραφικό δελτίο. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης έκθεση των φοιτητικών ομάδων του ΑΠΘ, σχετικών με τις αντίστοιχες ενότητες της ημέρας, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαρία να έρθουν σε επαφή με αυτές και να τις γνωρίσουν. Ανάμεσα στις ομάδες αυτές βρέθηκε και το ATP καθώς με μεγάλη χαρά ήρθαμε σε επαφή με τη μελλοντική γενιά φοιτητών.