Ενημέρωτική Ομιλία σε Σχολείο (18/04/2016)

Το ΑΤΡ σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Στα πλαίσια του μαθήματος “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός”, Σ.Ε.Π., έλαβε μέρος με επιτυχία μια παρουσίαση σε τμήμα Λυκείου για την επιστήμη της Φαρμακευτικής, το πανεπιστημιακό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου, καθώς και για τις επαγγελματικές επιλογές μετά το πέρας των σπουδών, που ακολουθήθηκε από συζήτηση με τους μαθητές.