ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Φαρμακευτικής έχει ανακοινωθεί και είναι προσβάσιμο μέσω των ακόλουθων link.

3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. Συνολικό Πρόγραμμα

3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. Πρόγραμμα Σαββάτου 8 Δεκεμβρίου

3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. Πρόγραμμα Κυριακής 9 Δεκεμβρίου