ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το 3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. διοργανώνεται από μέλη της ομάδας προπτυχιακών φοιτήτων του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. σε συνεργασία με φοιτητές από τα δύο άλλα Τμήματα Φαρμακευτικής της χώρας.

Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Δερμίκη Φωτεινή

Υπεύθυνη Logistics

Ιωαννίδου Μαρία

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Γραφικού Σχεδίου

Κοσμίδου Μαρία

Υπεύθυνη Οικονομικού Σχεδιασμού

Λαβδά Μαρία

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Παυλάρας Αλέξανδρος

Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων

Τζιώρα Φρειδερίκη

Υπεύθυνη Διοργάνωσης

ενώ εθελοντές του 3ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ αποτελούν οι:

Σοφία Τσακνιά

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής Ε.Κ.ΠΑ.

Άγγελος Κόλλιας

Προπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Φαρμακευτικής Ε.Κ.ΠΑ.

Μαριάνθη Παπαθανασίου

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Ελισάβετ Πυλαρινού

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών