Οι αιτήσεις Συνέδρων για το 3ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. έχουν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!