Αιτήσεις ομιλητών

Στα πλαίσια του Συνεδρίου δίνεται η ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρουσιάσουν κάποιο θέμα του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται στους κλάδους της Φαρμακολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακογονιδιωματικής, Βιοπληροφορικής, Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Κλινικής Φαρμακευτικής, Παγκόσμιας Υγείας, Φαρμακευτικής Φροντίδας, των Αλληλεπιδράσεων Φαρμάκων, των Τεχνικών Μορφοποίησης Φαρμάκων ή κάποιου συναφούς αντικειμένου. Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 20 λεπτά και πρέπει να περιλαμβάνει παρουσίαση μίας κλινικής περίπτωσης (case study). Το περιεχόμενο της παρουσίασης δεν θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο, αλλά να λειτουργεί κυρίως ως μια εισαγωγή που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του κλινικού περιστατικού.

Για να δηλώσετε συμμετοχή για παρουσίαση στο Συνέδριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα μέχρι τις 31 Ιουλίου. Οι προθεσμίες της διαδικασία αιτήσεων και επιλογής είναι οι εξής:

31 Ιουλίου: Υποβολή σύντομης περίληψης της παρουσίασης
5 Αυγούστου: Ανακοίνωση της πρώτης επιλογής θεμάτων
31 Αυγούστου: Κατάθεση πλήρους περίληψης της εργασίας
– 30 Σεπτεμβρίου: Τελική επιλογή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή
30 Οκτωβρίου: Κατάθεση παρουσίασης

 

Οι αιτήσεις ομιλητων έκλεισαν.

Ευχαριστούμε πολύ για το μεγάλο ενδιαφέρον σας!