Η Φαρμακευτική Φροντίδα στο Προσκήνιο της Υγείας

Η δραστηριότητα του ΠΕΣΦΦΑ με τίτλο «Φαρμακευτική Φροντίδα στο Φαρμακείο» μας εισάγει στην σύγχρονη φαρμακευτική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στον κλάδο της υγείας. Η απαξίωση του  ρόλου του Φαρμακοποιού, οι ισοπεδωτικές τάσεις

Read more

Επίλυση Κλινικών Περιστατικών σε Πραγματικό Χρόνο

Μία καινοτόμος δράση θα λάβει χώρα στο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ., βάζοντας τους φοιτητές για λίγο στη θέση ενός Κλινικού Φαρμακοποιού! Εξειδικευμένοι επαγγελματίες έχουν ετοιμάσει πραγματικά κλινικά περιστατικά ασθενών. Οι φοιτητές, εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες και έχοντας πρόσβαση στο Internet, θα έχουν στη

Read more

Workshop “Personalised Medicine”

Από τον καθηγητή της Φαρμακευτικής Πατρών, Γ. Πατρινό Οι σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στους ασθενείς ως προς την αναμενόμενη απόκριση τους στη φαρμακευτική αγωγή αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα στην κλινική πράξη. Ωστόσο, η χρήση των γονιδιωματικών δεδομένων ενός ασθενούς

Read more

Από το ΑΤΡ μέχρι το Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Μέσα στους τοίχους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και με κύρια πηγή τόσο την αγάπη και την όρεξη για την επιστήμη της Φαρμακευτικής όσο και τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του τμήματος, το 2014 δημιουργήθηκε ως ιδέα το

Read more

Η Επιστημονική Επιτροπή του Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. αποτελείται από καθηγητές, με ειδίκευση επάνω στα αντικείμενα του Συνεδρίου. Η Επιτροπή έχει αναλάβει να επιβλέπει τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. και συγκεκριμένα τα μέλη της είναι:   Βιζιριανάκης Ιωάννης:

Read more