1ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Στις 19-20 Νοεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ΑΤΡ διοργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής –εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.- υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής με την συμμετοχή πλήθους συνέδρων- φοιτητών από την Αθήνα, την Πάτρα, την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Η -κατά κοινή ομολογία -επιτυχία του συνεδρίου συνίσταται σε πολλούς παράγοντες.  Αρχικά, η θεματολογία του συνεδρίου,  σχετική με τους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής Φροντίδας, της Φαρμακογονιδιωματικής, της Διατροφής, της Δημόσιας Υγείας και της Επιδημιολογίας, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Δεύτερον, οι ομιλητές – ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες του χώρου και φοιτητές- και οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους συνέβαλαν καθοριστικά στην κάλυψη της θεματολογίας και στην ορθή κατάρτιση των συνέδρων. Τρίτον, οι καινοτόμες ακαδημαϊκές δραστηριότητες του συνεδρίου, όπως τα workshops, η προσομοίωση περιστατικών φαρμακείου, τα clinical case studies, διαφοροποίησαν το Π.Ε.Σ.Φ.Φ.Α από τα υπόλοιπα επιστημονικά συνέδρια και έδωσαν το δικό τους στίγμα στην εμβάθυνση των γνώσεων που απέκτησαν οι συμμετέχοντες. Όλα αυτά, λοιπόν, σε συνδυασμό με την εξαιρετική οργάνωση και συνεργασία των μελών που στελεχώνουν το ΑΤΡ, συνετέλεσαν ώστε να υλοποιηθεί το σύνθημα του Π.Ε.Σ.Φ.Φ.Α.: «Από την θεωρία στην πράξη».

Το Π.Ε.Σ.Φ.Φ.Α, ύστερα από την ανταπόκριση του κόσμου και τον ζήλο των διοργανωτών να κοινωνήσουν τις γνώσεις και τις αξίες της Φαρμακευτικής Επιστήμης, αποτελεί πλέον θεσμό. Το 2ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

Υπεύθυνος Καθηγητής του Συνεδρίου ήτανο κ. Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

 

 

90 χρόνια και logo ΑΠΘ