Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού
Παναγιώτα Μαντέλου
Υπεύθυνη Οικονομικού Σχεδιασμού
Μαρία Κορομηλή
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Γραφικού Σχεδίου