Ομιλητές

Είσαι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής? Αυτή είναι η ευκαιρία σου να παρουσιάσεις μια εργασία σε θέματα του δικού σου ενδιαφέροντος που να σχετίζονται με την θεματολογία του 4ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Την φόρμα δήλωσης συμμετοχής θα την βρεις εδώ!