Επιστημονική Επιτροπή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. αποτελείται από ακαδημαϊκούς και των τριών σχολών Φαρμακευτικής, πλήρως καταρτισμένους στα επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα που παρουσιάζονται στο συνέδριο. Η επιτροπή έχει αναλάβει την επίβλεψη των θεμάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. 

 

Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα – Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Φουστέρης Μανώλης – Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Μαρακός Παναγιώτης – Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

 

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Καχριμάνης Κυριάκος – Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Αυγουστάκης Κωνσταντίνος – Καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δρακούλης Νικόλαος – Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

 

Τομέας Φαρμακολογίας- Φαρμακογνωσίας

Καριώτη Αναστασία – Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος της Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Λάμαρη Φωτεινή – Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκαλτσά Ελένη – Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος – Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Πατρινός Γεώργιος – Καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών